NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI PROKURORLUĞUNUNƏMƏKDAŞLARI GÖRKƏMLİ FİLOSOF-ŞAİR VƏ DRAMATURQ HÜSEYN CAVİDİN EV MUZEYİ VƏXATİRƏ KOMPLEKSİNDƏ OLUBLAR

İyul ayının 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları Naxçıvan şəhərində yerləşən Azərbaycanın görkəmli filosof-şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində olublar. 

Muzeylə tanışlıq zamanı qeyd olunub ki, Azərbaycanın görkəmli filosof-şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi onun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 1981-ci il 21 iyul tarixli qərara əsasən yaradılıb. Muzeyin açılışı 9 iyun, 1984-cü ildə olub. Muzey, uzun müddət “Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyi” adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 2015-ci ildə muzeyin adı dəyişdirilərək “Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyi və Xatirə Kompleksi” adlandırılıb.

Muzeyin girişində Hüseyn Cavidin xatirə barelyefi qoyulub. Hüseyn Cavid 1919-cu ilə qədər müxtəlif dövrlərdə bu evdə yaşayıb. Muzey də romantik Azərbaycan ədəbiyyatının banisi Hüseyn Cavidin doğulduğu evdə təşkil olunub. Muzey ekspozisiyası giriş və 5 otaqdan ibarətdir. Muzeydə görkəmli sənətkara aid eksponatlar, müxtəlif illərdə çəkilmiş foto şəkillər nümayiş olunur. Fondunda 10 minə yaxın eksponat toplanılıb. Onların arasında Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, əsərlərinin ilk nəşrləri, üzərində şairin avtoqrafı olan əsərləri, tamaşaya qoyulmuş dram əsərlərinin afişa və  proqramları, müxtəlif xatirə və ev əşyaları və s. var.

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI PROKURORLUĞUNDA KOLLEGİYA İCLASI KEÇİRİLiB

İyul ayının 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda kollegiya iclası keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda 2022-ci ilin birinci yarısının yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən kollegiya iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Səbuhi Şahverdiyev açaraq məruzə ilə çıxış edib.

Bildirilib ki, 2022-ci il iyulun 16-da kеçirilmiş altıncı çаğırış Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin yeddincisеssiyаsındа Ali Məclis Sədrinin qarşıya qoyduğu müvafiq vəzifə və tapşırıqlarının icrasını təmin etmək məqsədilə muxtar respublikanın prоkurоrluq orqanları digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlаqəli şəkildə cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, qаnunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insаn və vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının dаhа еtibаrlı müdаfiəsi üçün işlərini yüksək tələblər səviyyəsində qurmаlıdırlаr.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 99 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

May ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 99 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Səbuhi Şahverdiyev məruzə ilə çıxış edərək qeyd etdi ki, 10 may günü Azərbaycan xalqının taleyində və  tarixində hər zaman fəxrlə yad edilən bir gündür. Ona görə ki, xalqımızın ümummilli lideri, böyük dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı Heydər Əliyev 1923-cü ilin bu günündə dünyaya gəlmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında olublar

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixində imzaladığı “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən Naxçıvanda keçirilən “Muzey günləri” çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları aprel ayının 30-da Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında olublar.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının bələdçisi tərəfindən ətraflı məlumat verilərək qeyd olunub ki, muzey tipli müəssisə kimi fəaliyyət göstərən qalereyanın fondunda hazırda 150-dən çox rəssamın 500-ə yaxın rəsm əsəri mühafizə olunur, ekspozisiya zalında 100-ə yaxın rəsm əsəri nümayiş etdirilməkdədir. Qalereyanın ekspozisiyası haqqında geniş məlumat verən bələdçi qeyd edərək məlumat verib ki, ekspozisiyanın 1-ci guşəsini ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş rəsm əsərləri və büstlər təşkil edir.

Tələbələr Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda olublar

Aprel ayının 12-də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs tələbələriNaxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda olublar.

Tələbələrlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Səbuhi Şahverdiyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar müvafiq sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinin zəruriliyindən danışıb. O, prokurorluq orqanlarında çalışmaq istəyən əməkdaşların peşəkar mütəxəssis, öz işinin öhdəsindən vicdanla gələ bilən yüksəkixtisaslı kadrlar kimi yetişdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb, imzalanan sərəncamların yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli addımlardan biri olduğunu qeyd edib.