Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən Ordubad rayon prokurorluğunda vətəndaşların qəbulu təşkil olunub

Noyabr ayının 7-də Ordubad rayon prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Muxtar Respublikanın prokurorluq orqanları tərəfindən vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşılır, onların problemlərinin yerində öyrənilib həll edilməsi üçün təsirli tədbirlər görülərək, prokurorluq əməkdaşlarının əhali ilə birbaşa təmasda olma halları artırılıb.

GƏLƏCƏYİN HÜQUQŞÜNASLARI NAXÇIVAN ŞƏHƏR PROKURORLUĞUNDA OLUBLAR

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun hamiliyinə verilmiş Hüquqşunaslıq ixtisası üzrə birinci kurs tələbələri Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunda olublar.

Tələbələr əvvəlcə Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun kitabxanası ilə tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən Sədərək rayon prokurorluğunda vətəndaşların qəbulu təşkil olunub

Noyabrın 4-də Sədərək rayon prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Muxtar Respublikanın prokurorluq orqanları tərəfindən vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşılır, onların problemlərinin yerində öyrənilib həll edilməsi üçün təsirli tədbirlər görülərək, prokurorluq əməkdaşlarının əhali ilə birbaşa təmasda olma halları artırılıb. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında əsas prinsip qaldırılmış problemlərin yaranma səbəblərinin, bu sahədə nəzərə çarpan nöqsanların dərhal aradan qaldırılması, aşkarlığın və obyektivliyin, ən başlıcası isə insana qayğının təmin edilməsidir.

Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir

Yaşadığımız hüquqi, demokratik və dünyəvi bir cəmiyyətdə vətəndaşların sağlam hüquqi düşüncəyə və yüksək hüquq mədəniyyətinə malik olmaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hüquq düşüncəsi-insanların hüquqa, qanunçuluğa və ədalət mühakiməsinə münasibətinin, onların nəyin hüquqi və nəyin hüquqa zidd olması haqqındakı təsəvvürlərinin və ideyaların cəmini özündə birləşdirir.

Sədərək rayon prokurorluğu tərəfindən maarifləndirici tədbir keçirilib

Rayon prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə Heydərabad qəsəbə tam orta məktəbində “Könüllü fəaliyyət və onun qanunla nizamlanması” mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon prokurorluğunun müstəntiqi Elvin Zeynalov bildirdi ki, həyatda elə işlər var ki, qarşılıqsız, əvəzsiz yerinə yetirilir.Üstəlik bu işlərin görülməsi, insanın təkcə özü üçün yox digər insanlara, bütövlükdə cəmiyyətə köməklik məqsədi daşıyır. Buna da könüllü fəaliyyət deyilir. Dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi ölkəmizdə də könüllü fəaliyyət hüquqla nizama salınmış, qanunla daha konkret vəziyyətə gətirilmişdir. Bildirdi ki, könüllü fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsi və hüquqi əsasları 9 iyun 2009-cu il tarixdən qüvvədə olan “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənib. Qeyd edilən qanunun məqsədi ölkəmizdə hüquqi və fiziki şəxslərin əvəzi ödəniməyən ictimai faydalı fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibətlərdir.