Beynəlxalq hüquqi sənədlər

«Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə

2. Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə

3. “Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası  arasında mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Müqavilənin təsdiq edilməsi barədə

4. Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə

5. BMT-nin «Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı» Konvensiyasının, onu tamamlayan «İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında» və «Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı» Protokolların təsdiq edilməsi barədə

6. Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə

7. «Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

8. «Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında» Avropa Konvensiyasının və ona əlavə protokolun təsdiq edilməsi barədə

9. «Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində

10. «Ekstradisiya haqqında» Avropa Konvensiyasının və onun Əlavə Protokollarının təsdiq edilməsi barədə

11. Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

12. «Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində

13.«Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barədə

14. Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

15. «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Konvensiyanın və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokollarının təsdiq edilməsi barədə

16. İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

17. İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə

18. «İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyasının və onun 1 və 2 saylı Protokollarının təsdiq edilməsi barədə

19. İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı Konvensiyaya qoşulmaq barədə

20. Köləlik haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

21. Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiyaya qoşulmaq barədə

22. «Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

23. «Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

24. «Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında» Avropa Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə

25. «Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında» Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

26. «Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında» Konvensiyanı tamamlayan beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında» Protokola qoşulmaq barədə

27. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

28. Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində

29.“Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

30. «Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə

31. «Terrorizmin qarşısının alınması haqqında» Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə

32. «Uşaq hüquqları haqqında» BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində