Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

Əmək və icra intizamı. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət Rəmzləri haqqında

  Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

 Tütündən istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında

 

 Valideyn məsuliyyəti. Valideynlərin hüquq və vəzifələri haqqında