Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

 

 

 


 

Əmək və icra intizamı. Dövlət qulluqçularının etik

davranış qaydaları haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət Rəmzləri haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk milli Konstitusiyası haqqında 

Tütündən istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında

 

 

Valideyn məsuliyyəti.Valideynlərin hüquq və vəzifələri haqqında