Ə L A Q Ə

NAXÇIVAN  MUXTAR  RESPUBLİKASININ  PROKURORU- İNDEKS –01

                   Ünvan: AZ 7000,

                   Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, 24

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Paşayev Sənan İsa oğlu

+99436 550-71-60

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

Prokuror müavini

Amil Rəhimov Abbas oğlu

+99436 544-71-72

 

 

Növbətçi otağı

+99436 545-03-20

 

 

BEYNƏLXALQ  HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ XÜSUSİ MÜSADİRƏ MƏSƏLƏLƏRİ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ  KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Həsənli Əkbər Əli oğlu

+99436 545-03-16

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

XİDMƏTİ ARAŞDIRMALAR ÜZRƏ  KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

                                      Vəzifəli şəxs               Xidməti telefon                   Faks                                           E-poçt

Rəis 

 Qasımov İsfəndiyar Abutalıb oğlu

      +99436 550-31-75                  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 MƏTBUAT XİDMƏTİ ÜZRƏ KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

                                    Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon            Faks                                        E-poçt

Rəis 

Əsgərov Səttar Sərdar oğlu

       +99436 550-31-73                        Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  İSTİNTAQ ŞÖBƏSİ - İNDEKS –02

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Əliyev Əqil Nizami oğlu

 +99436 545-03-18

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

PROKURORLUQDA İSTİNTAQA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –02 

                                  Vəzifəli şəxs              Xidməti telefon                 Faks                                             E-poçt

Rəis

Rzayev Əkbər Rza oğlu 
        +99436 545-03-08                            

DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQİQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNDƏ

QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –03

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis 

Hüseynov Vüqar Əli oğlu  

+99436 545-03-13

 

 

 DÖVLƏT İTTİHAMININ MÜDAFİƏSİ ÜZRƏ ŞÖBƏ- İNDEKS –06 

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon                Faks                                  E-poçt

Rəis

          +99436 545-35-31  

            

  ƏDLİYYƏGÖMRÜK VƏ VERGİ  ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQIQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ

FƏALİYYƏTİNDƏ QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –04

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon               Faks                                     E-poçt

Rəis 

Qədimov Orxan Oktay oğlu 

         +99436 545-03-07                    Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 DÖVLƏT TƏHLÜKƏSIZLİYİ, FÖVQƏLADƏ HALLAR  VƏ  SƏRHƏD

XİDMƏTİ ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQIQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNDƏ

QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ- İNDEKS –05

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

İbrahimov Elşad Fəxrəddin oğlu

+99436 550-31-74

 

                Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  SƏNƏDLƏRLƏ VƏ MÜRACİƏTLƏRLƏ İŞİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10 

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon                  Faks                                     E-poçt

Rəis

Abbasov Nihad Xeyrulla oğlu

          +99436 545-03-09                          Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

TƏŞKİLAT VƏ İCRAYA NƏZARƏT ŞÖBƏ - İNDEKS –07

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Zülfüqarov Pərviz Zülfüqar oğlu   

+99436 545-03-04       

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

KADRLAR ŞÖBƏSİ - İNDEKS –08

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Babayev Elçin Müseyib oğlu

+99436 545-03-14       

+99436 545-03-14

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

HÜQUQİ TƏMİNAT VƏ İNSAN HÜQUQLARI MƏSƏLƏLƏRİ ŞÖBƏSİ- İNDEKS –09

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Səfərov Faiq Rəsul oğlu

+99436 545-28-88

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

KRİMİNALİSTİKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Bağırov Mübariz Rafiq oğlu

+99436 550-31-72       

 

 

 CİNAYƏT TƏQİBİNDƏN KƏNAR İCRAATLAR ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10

                                 Vəzifəli şəxs           Xidməti telefon                 Faks                                     E-poçt

Rəis

Məmmədov Anar Kazım oğlu

         +99436 545-03-12                     Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 ÜMUMİ ŞÖBƏ- İNDEKS – 11

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Əliyev Toğrul Vilayət oğlu

+99436 545-31-44       

+99436 545-31-44

 

MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Qurbanov Ağamir Feyzulla oğlu

       +99436 545-31-30           

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

 

NAXÇIVAN ŞƏHƏR PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7000.

                    Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev kıçəsi, 16

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

İsmayılov Qalib Xanbala oğlu

+99436 550-82-12

+99436 550-82-12

 

Prokuror müavini

Həsənov Anar Süleyman oğlu

 

 

 

 

BABƏK RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 6700,

                    Babək rayonu, Babək qəsəbəsi, Azadlıq prospekti, 2

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Məmmədov Tural Firəddin oğlu

+99436 541-34-55

+99436 541-39-96

 

Prokuror müavini

+99436 541-34-11

 

 

 

ŞƏRUR RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 6800,

                    Şərur şəhəri, 28 may küçəsi,9

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror 

Ağayev Xalid Heydər oğlu

+99436 542-21-21

+99436 542-23-10

 

 

Prokuror müavini

+99436 542-24-24

 

 

 

CULFA RAYON PROKURORLUĞU

                     Ünvan: AZ 7200,

                     Culfa şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 45

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror 

Kərimli Afət Asəf oğlu

           

+99436 546-07-05

 

+99436 546-07- 05

 

 

ORDUBAD RAYON PROKURORLUĞU

                   Ünvan: AZ 6900,

                   Ordubad şəhəri, Mənsurağa küçəsi,2

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror                    

Seyidov Kənan Miryəhya oğlu

+99436 547-04-04

+99436 547-06-36

 

 

ŞAHBUZ RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7100,

                    Şahbuz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 14

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror  

Abdullayev Emil İlham oğlu                      

           

+99436 543-03-00

 

+99436 543-03-00

 

 

KƏNGƏRLI RAYON PROKURORLUĞU

                       Ünvan: AZ 6700,

                       Kəngərli rayonu, Qıvraq qəsəbəsi

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Məmmədov Talıb Əyyub oğlu               

+99436 548-00-12

+99436 548-00-12

 

 

SƏDƏRƏK RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7300,

                    Sədərək rayonu, Heydərabad qəsəbəsi,

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Mustafayev Valid Vaqif oğlu

+99436 549-21-55

+99436 549-21-56

 

 

KİV-lə əlaqələrə görə məsul şəxslər 

Prokurorluqlar

Məsul şəxslər

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunun mətbuat xidməti üzrə köməkçisi

Əsgərov Səttar Sərdar oğlu

(036) 550-31-73, (050) 593-33-44

 

Naxçıvan şəhər prokurorluğu

 

Naxçıvan şəhər prokurorunun köməkçisi

Əsədova Aygül Əliəkbər qızı oğlu

 (036) 545-45-50, (077) 366-55-56

 

Şərur rayon prokurorluğu

 

Şərur rayon prokurorunun böyük köməkçisi

Zöhrabov Araz Malik oğlu

(036) 542-22-70, (050) 366-14-44

 

Babək rayon prokurorluğu

 

Babək rayon prokurorunun köməkçisi

Sadiqov Camal Səfər oğlu

 (036) 541-38-34, (050) 986-24-24

 

Culfa rayon prokurorluğu

 

Culfa rayon prokuroru

Kərimli Afət Asəf oğlu

 (036) 546-57-05

 

Ordubad rayon prokurorluğu

Ordubad rayon prokurorunun köməkçisi

Orucəliyev Fərid Ramiz oğlu

(036) 547-06-36,

(060) 444-77-77, (050) 444-77-77

 

Şahbuz rayon prokurorluğu

 

Şahbuz rayon prokuroru

Abdullayev Emil İlham oğlu

(036) 543-03-00, (050) 485-23-61

 

Kəngərli rayon prokurorluğu

 

Kəngərli rayon prokurorunun köməkçisi

(036) 548-00-89

 

 

Sədərək rayon prokurorluğu

Sədərək rayon prokurorunun köməkçisi

Əhmədli Nurlan Həsənalı oğlu

(036) 549-21-54, (036) 542-96-30,

(051) 357-33-67

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Hərbi Prokurorluğu

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Hərbi prokurorunun köməkçisi

Cəfərov Afiq Akif oğlu

(136) 45-20-38, (055) 322-53-51