Ə L A Q Ə 

  NAXÇIVAN  MUXTAR  RESPUBLİKASININ  PROKURORU- İNDEKS –01

                   Ünvan: AZ 7000,

                   Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, 24

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Şahverdiyev Səbuhi Zəhmət oğlu

+99436 550-71-60

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Prokuror müavini

Talıbov Məhərrəm Yusif oğlu

+99436 544-71-72

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Növbətçi otağı

+99436 545-03-20

 

 

 

                                                               BEYNƏLXALQ  HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ XÜSUSİ MÜSADİRƏ MƏSƏLƏLƏRİ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ  KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

 Novruzlu Gursel Əjdər oğlu

+99436 545-03-16

 

 

 

 XİDMƏTİ ARAŞDIRMALAR ÜZRƏ  KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

                                      Vəzifəli şəxs               Xidməti telefon                   Faks                                           E-poçt

Rəis 

Qasımov İsfəndiyar Abutalıb oğlu

      +99436 550-31-75    

 

MƏTBUAT XİDMƏTİ ÜZRƏ KÖMƏKÇİ - İNDEKS –01

                                    Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon            Faks                                        E-poçt

Rəis 

Quliyev Abdulla Kərim oğlu

       +99436 550-31-73    

  

İSTİNTAQ ŞÖBƏSİ - İNDEKS –02

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Əsgərov İlqar Bəylər oğlu

 +99436 545-03-18

 

 

 

PROKURORLUQDA İSTİNTAQA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –02 

                                  Vəzifəli şəxs              Xidməti telefon                 Faks                                             E-poçt

Rəis

Ağayev Elşad Cəlil oğlu

        +99436 545-03-08                           Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  

DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQİQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNDƏ

QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –03

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis 

İbrahimov Salman Müzəffər oğlu  

+99436 545-03-13

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

 

DÖVLƏT İTTİHAMININ MÜDAFİƏSİ ÜZRƏ ŞÖBƏ- İNDEKS –06 

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon                Faks                                  E-poçt

Rəis

 

          +99436 545-35-31  

            

 

 ƏDLİYYƏGÖMRÜK VƏ VERGİ  ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQIQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ

FƏALİYYƏTİNDƏ QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ - İNDEKS –04

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon               Faks                                     E-poçt

Rəis 

Qədimov Orxan Oktay oğlu 

         +99436 545-03-07                     Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

 

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSIZLİYİ, FÖVQƏLADƏ HALLAR  VƏ  SƏRHƏD

XİDMƏTİ ORQANLARININ İSTİNTAQ, TƏHQIQAT VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNDƏ

QANUNLARIN İCRASINA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ- İNDEKS –05

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

İbrahimov Elşad Fəxrəddin oğlu

+99436 550-31-74

 

                

  

SƏNƏDLƏRLƏ VƏ MÜRACİƏTLƏRLƏ İŞİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10 

                                  Vəzifəli şəxs             Xidməti telefon                  Faks                                     E-poçt

Rəis

Abbasov Nihad Xeyrulla oğlu

          +99436 545-03-09                      Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

TƏŞKİLAT VƏ İCRAYA NƏZARƏT ŞÖBƏ - İNDEKS –07

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Zülfüqarov Pərviz Zülfüqar oğlu   

+99436 545-03-04       

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

KADRLAR ŞÖBƏSİ - İNDEKS –08

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Babayev Elçin Müseyib oğlu

+99436 545-03-14       

+99436 545-03-14

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

HÜQUQİ TƏMİNAT VƏ İNSAN HÜQUQLARI MƏSƏLƏLƏRİ ŞÖBƏSİ- İNDEKS –09

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Səfərov Faiq Rəsul oğlu

+99436 545-28-88

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

KRİMİNALİSTİKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Əliyev Əqil Nizami oğlu

+99436 550-31-72       

 

 

 

CİNAYƏT TƏQİBİNDƏN KƏNAR İCRAATLAR ŞÖBƏSİ - İNDEKS –10

                                 Vəzifəli şəxs           Xidməti telefon                 Faks                                     E-poçt

Rəis

Məmmədov Anar Kazım oğlu

         +99436 545-03-12           

 

ÜMUMİ ŞÖBƏ- İNDEKS – 11

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Əliyev Namiq Nərimov oğlu

+99436 545-31-44       

+99436 545-31-44

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Rəis

Qurbanov Ağamir Feyzulla oğlu

       +99436 545-31-30           

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

 

NAXÇIVAN ŞƏHƏR PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7000.

                    Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev kıçəsi, 16

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Quliyev Elsəvər Aydın oğlu

+99436 550-82-12

+99436 550-82-12

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Prokuror müavini

Həsənov Zahir Məmməd oğlu 

                            

 

 

                                                 

  BABƏK RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 6700,

                    Babək rayonu, Babək qəsəbəsi, Azadlıq prospekti, 2

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Məmmədov Tural Firəddin oğlu

+99436 541-34-55

+99436 541-39-96

 

Prokuror müavini

Kərimli Afət Asəf oğlu 

+99436 541-34-11

 

 

                                                                              

                                                                                                                              ŞƏRUR RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 6800,

                    Şərur şəhəri, 28 may küçəsi,9

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror 

 Ağayev Xalid Heydər oğlu

+99436 542-21-21

+99436 542-23-10

 

xalid.ağBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

Prokuror müavini

Həsənov Anar Süleyman oğlu

+99436 542-24-24

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

  CULFA RAYON PROKURORLUĞU

                     Ünvan: AZ 7200,

                     Culfa şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 45

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

İsmayılov Qalib Xanbala oğlu

           

+99436 546-07-05

 

+99436 546-07- 05

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

     ORDUBAD RAYON PROKURORLUĞU

                   Ünvan: AZ 6900,

                   Ordubad şəhəri, Mənsurağa küçəsi,2

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror                    

Seyidov Kənan Miryəhya oğlu

+99436 547-04-04

+99436 547-06-36

 Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

 

ŞAHBUZ RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7100,

                    Şahbuz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 14

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror  

Abdullayev Emil İlham oğlu                      

 

           

+99436 543-03-00

 

+99436 543-03-00

  

            Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

 KƏNGƏRLI RAYON PROKURORLUĞU

                       Ünvan: AZ 6700,

                       Kəngərli rayonu, Qıvraq qəsəbəsi

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Məmmədov Talıb Əyyub oğlu               

+99436 548-00-12

+99436 548-00-12

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

SƏDƏRƏK RAYON PROKURORLUĞU

                    Ünvan: AZ 7300,

                    Sədərək rayonu, Heydərabad qəsəbəsi,

Vəzifəli şəxs

Xidməti telefon

Faks

E-poçt

Prokuror

Mustafayev Valid Vaqif oğlu

+99436 549-21-55

+99436 549-21-56

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.