S E M İ N A R

Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabe prkurorluqlarında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə həsr edilmiş seminarlar keçirilib 

Naxçıvan  Muxtar Respublikası Prokuroluğunun Hüquqi təminat və insan hüquqları məsələləri şöbəsinin təşkilatçılığı ilə may ayının 18-də Ordubad və Culfa rayon prokuorluqlarında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə həsr edilmiş seminar keçirilib.

Seminarda "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında" Avropa Konvensiyası və Konvensiyasının 5-ci maddəsində təsbit olunmuş azadlıq və toxunulmazlıq hüququ barədə məlumat verilib.     

Sonda mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılıb.

              

Nахçıvаn     Muхtаr     Rеspublikаsı     Prоkurоrluğunun

Hüquqi təminаt və və insan hüquqları məsələləri şöbəsi