S E M İ N A R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart ayının 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Hüquqi təminat və insan hüquqları məsələləri şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar şöbəsi ilə birlikdə Culfa və Ordubad rayon prokurorluqlarında inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan müvafiq dövlət orqanları əməkdaşlarının iştirakı ilə "İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı prokuror nəzarəti" mövzusunda seminar keçirilib.

 

Nахçıvаn     Muхtаr     Rеspublikаsı     Prоkurоrluğunun

Hüquqi təminаt və və insan hüquqları məsələləri şöbəsi