S E M İ N A R

Mart ayının 6-da Şahbuz rayon prokurorluğunda “Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə insan hüquqlarının müdafiəsindən irəli gələn öhdəliklərin icrası sahəsində prokurorluq orqanlarının üzərinə düşən vəzifələr” mövzusunda seminar keçirilib.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nахçıvаn     Muхtаr     Rеspublikаsı     Prоkurоrluğunun

Hüquqi təminаt və və insan hüquqları məsələləri şöbəsi