Şahbuz rayon prokurorluğunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların qəbulu təşkil olunub

Fevral ayının 11-də Şahbuz rayon prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu orqanlarında vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla, müvafiq qanunvericlik aktlarının və Baş Prokurorluq üzrə “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması haqqında” 01.11.2010-cu il tarixli 10/100 saylı əmrin tələblərinə ciddi əməl edilərək prokurorluqların inzibati binalarının qarşısında ərizə və şikayətlər üçün qutular yerləşdirilərək müraciətlərə dair xüsusi lövhələr yaradılıb.

Naxçıvan şəhər prokurorluğunda seminar keçirilib

Fevral ayının 6-da Naxçıvan şəhər, Babək və Şahbuz rayon prokurorluqlarının məsul işçiləri və dəftətxana müdirlərinin iştirakı ilə Naxçıvan şəhər prokurorluğunda “Arxiv işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib. Müraciətlərə baxılması şöbəsinin prokuroru Pərvanə Hüseynova prokurorluq orqanlarında arxiv fondunun formalaşdırılması, mühafizəsi, istifadəsi və arxivlərin fəaliyyəti barədə məlumat verərək “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimatın”ın və “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında sənədlərin saxlanılması müddətlərinə dair Siyahı”nın müvafiq müddəalarını izah etməklə arxiv işinin təkmilləşdirilməsinə dair məlumat verərək qeyd etdi ki, daimi və müvəqqəti saxlanılmalı işlər və nəzarət icraatları razılaşdırılmış qrafik üzrə prokurorluğun arxivinə verilməlidir. İşlər və nəzarət icraatları arxivə yalnız siyahı üzrə, elektron arxiv proqramı tətbiq olunan prokurorluq orqanlarında isə həmçinin həmin proqram vasitəsilə elektron siyahıüzrə qəbul edilir. Ayrıca işlər cari işlərlə əlaqədar struktur qurumun kargüzarlığında qaldıqda prokurorluğun arxivi onların müvəqqəti istifadəyə verilməsini sənədləşdirilməlidir. Materiallar arxivə verilərkən rayon (şəhər) prokurorluqlarının müvafiq işçiləri onların saxlanılma müddətini yoxlayıb dəqiqləşdirib, saxlama müddəti barədə nəzarət icraatının üzlüyündə qeyd etməlidirlər. Materiallar arxivdə siyahının nömrələrinə görə və illər üzrə saxlanılır. Daimi saxlanılan materiallar müvəqqəti saxlanılan materiallardan ayrıca saxlanılır. Arxivin işçisi sənədlərin lazımi qaydada saxlanılmasına cavabdehdir. Sənədlər istifadəyə yazılı sorğuya əsasən müvafiq qeydiyyat kitabında imza etdirilməklə verilir və onun vaxtında geri qaytarılmasına nəzarət edilir. Arxiv üçün sənədlərin saxlanılma və istifadə qaydalarına cavab verən yer ayrılmalı, həmin yer müvafiq avadanlıqlarla və yanğından mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidir.

Şərur rayon prokurorluğunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların qəbulu təşkil olunub

Fevral ayının 4-də Şərur rayon prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu orqanlarında vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla, müvafiq qanunvericlik aktlarının və Baş Prokurorluq üzrə “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması haqqında” 01.11.2010-cu il tarixli 10/100 saylı əmrin tələblərinə ciddi əməl edilərək prokurorluqların inzibati binalarının qarşısında ərizə və şikayətlər üçün qutular yerləşdirilərək müraciətlərə dair xüsusi lövhələr yaradılıb.

Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir

Yaşadığımız hüquqi, demokratik və dünyəvi bir cəmiyyətdə vətəndaşların sağlam hüquqi düşüncəyə və yüksək hüquq mədəniyyətinə malik olmaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hüquq düşüncəsi-insanların hüquqa, qanunçuluğa və ədalət mühakiməsinə münasibətinin, onların nəyin hüquqi və nəyin hüquqa zidd olması haqqındakı təsəvvürlərinin və ideyaların cəmini özündə birləşdirir. Cəmiyyətin hüquq mədəniyyətinə onun hüquq düşüncəsinin səviyyəsi, ictimаi şüurun hüquqа münаsibəti əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Onu yüksəltmək üçün hüququn təbliği işi yüksək səviyyədə təşkil olunmalı, hüquqi dövlət quruculuğunun vacib elementi kimi qəbul olunmalıdır. Vətəndаşın hüquq mədəniyyəti оnun öz hüquqlаrını dürüst bilməsi, hаbеlə öz vəzifələrini layiqincə yеrinə yеtirməsindən asılıdır. Hüquq təbliğatın zəif оlmаsı, təzаdlı, düzgün оlmаyаn tərbiyə ilə cəmiyyətdə hüquq pozuntularının sayının artması arasında səbəbli əlaqə heç kimdə şübhə yaratmır. Bu səbəbdən hüquq tərbiyəsi, hüququn təbliği və qanunvericiliyin izahı cinаyətkarlığın qаrşısının аlınmаsındа ən mühüm vаsitə kimi nəzərdən keçirilməlidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları Ədəbiyyat Müzeyində olublar

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları yanvar ayının

26-da C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində olublar

Müzeylə tanışlıq zamanı qeyd olunub ki, Muzey 1966-cı ildə yaradılıb.  18 min 674 eksponatı var. Fondunda çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əks etdirən qiymətli əlyazmaları, tətbiqi və  təsviri sənət nümunələri, qədim və  müasir kitablar, qəzet və  jurnallar, xatirə əşyaları və  digər muzey materialları mühafizə olunur. Ekspozisiyada klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinə, Naxçıvan torpağının yetirdiyi şair və yazıçıların, sənətşünasların yaradıcılığına geniş yer verilib.