Kəngərli rayon prokurorluğu tərəfindən maarifləndirici tədbir keçirilib

Kəngərli rayon prokurorluğunun tədbirlər planına uyğun olaraq, rayonun Qıvraq qəsəbəsində vətəndaşlarla keçirilən görüşdə rayon prokurorunun köməkçisi Əkbər Həsənli "Sığorta və onun mahiyyəti"  mövzusunda çıxış edib.

Bildirilib ki, sığorta şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir. Müəyyən risklərin, itkilərin kompensasiya olunması, üçüncü şəxslər qarşısındakı məsuliyyətlərdən doğan konfliktlərin operativ aradan qaldırılması üçün sığorta həyatımızda mühüm yer tutur.

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Prоkurоrluğundа Хоcаlı sоyqırımı qurbаnlаrının хаtirəsinə həsr оlunan tədbir keçirilib

Fеvrаl ayının 25-də Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Prоkurоrluğundа Хоcаlı sоyqırımı qurbаnlаrının хаtirəsinə həsr оlunan tədbir keçirilib.

Tədbirdə qeyd olunub ki, Xocalı soyqırımı ermənilərin xəstə təfəkküründən doğan niyyətlərinə çatmaq üçün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri siyasətin ən qanlı səhifələrindən biridir. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan cinayətlər törədən ermənilər XX əsrin sonlarında bəşəriyyət  üçün növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımı aktını həyata keçirdilər.

Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni millətçilərinin həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə onlar Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutdular. Hadisələrin gedişatını bir qədər aydın izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib.

Ordubad rayon prokurorluğunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların qəbulu təşkil olunub

Fevral ayının 21-də Ordubad rayon prokurorluğunda vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Muxtar Respublikanın prokurorluq orqanları tərəfindən vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşılır, onların problemlərinin yerində öyrənilib həll edilməsi üçün təsirli tədbirlər görülərək, prokurorluq əməkdaşlarının əhali ilə birbaşa təmasda olma  halları artırılıb. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında əsas prinsip qaldırılmış problemlərin yaranma səbəblərinin, bu sahədə nəzərə çarpan nöqsanların dərhal aradan qaldırılması, aşkarlığın və obyektivliyin, ən başlıcası isə insana qayğının təmin edilməsidir.

Naxçıvan şəhər prokurorluğu tərəfindən Qaraçuq kəndində maarifləndirici tədbir keçirilib

Həmin ərazidə yaşayan vətəndaşların iştirakı ilə keçirilən görüşdə Naxçıvan şəhər prokurorluğunun müstəntiqi Əşrəf Quliyev  "Vətəndaşların müraciət etmək hüququ"  mövzusunda çıxış edib.

Bildirib ki, vətəndaşlar müraciət etmək hüququnu sərbəst və könüllü həyata keçirirlər. Bu zaman vətəndaşlar hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi, həmçinin pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bərpası və müdafiəsi ilə bağlı dövlət orqanlarına şəxsən və ya nümayəndə vasitəsi ilə yazılı, o cümlədən elektron, yaxud şifahi formada müraciət edə bilərlər. Yazılı formada müraciətdə müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi, müraciət edən fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı göstərilməlidir. Bundan başqa müraciətin mətni oxunaqlı olmalı, təklif və ya tələb aydın ifadə edilməli, mətnində təhqir və böhtana yol verilməməlidir. Vətəndaşın öz müraciət hüququnu həyata keçirməsi digər şəxslərin hüquqlarını və azadlıqlarını pozmamalıdır. 

Culfa rayon prokurorluğu tərəfindənmaarifləndirici tədbir keçirilib

Fevral ayının 14-də Culfa rayon prokurorluğunun tədbirlər planına uyğun olaraq Culfa rayon Yaycı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbində məktəbin yuxarı sinif şagirdləri ilə onların hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə rayon prokurorluğunun böyük müstəntiqi Afət Kərimli "Ailədə uşaqların hüquqları" mövzusunda cıxış edərək bildirib ki, ailə təkcə hər bir insanın deyil, eləcə də cəmiyyətin inkişafına, onun əxlaqi sağlamlığına təsir göstərir və insanların sosial aktivliyini  artıran faktorlardan biridir. Ölkəmizin ailə qanunvericiliyinə əsasən 18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən şəxslər uşaq hesab olunurlar. Hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə almaq, öz valideynlərini tanımaq və onların qayğısından istifadə etmək, uşağın maraqlarına zidd olan hallar istisna olmaqla, onlarla birgə yaşamaq hüququna malikdir. Uşaq öz valideynləri tərəfindən tərbiyə olunmaq, öz maraqlarının təmin olunması, hərtərəfli inkişafı, onun ləyaqətinə hörmət olunması hüququna malikdir. Valideynlər olmadıqda, onlar valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda və ya uşaq valideyn himayəsini itirdiyi digər hallarda, uşağın ailədə tərbiyəsi yerli icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və himayə orqanı tərəfindən təmin edilir. Uşaq öz hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi hüququna malikdir. Uşağın hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi valideynlər, Ailə Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə yerli icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və himayə orqanı və məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir.