NAXÇIVAN   MUXTAR   RESPUBLİKASININ  PROKURORLUĞUNDA

VƏTƏNDAŞLARIN   QƏBULUNA  DAİR

C Ə D V Ə L

 

 

Qəbulu aparan vəzifəli şəxslər

Qəbul günləri

saat

1.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri

Səbuhi Şahverdiyev

 

Hər ayın II və IV həftəsinin beşinci günləri

10.00-dan

2.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun müavini III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri

Məhərrəm Talıbov

 

Hər həftənin üçüncü günü

10.00-dan

3.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun

şöbə rəisləri

 

 

Həftənin bütün iş günləri

 

10.00-dan

4.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun şöbələrinin prokurorları    

 

 

Həftənin bütün iş günləri

 

10.00-dan